Jangsookwan.be

Hankido (한기도) is een betrekkelijk nieuwe, vanuit het Hapkido (합기도) ontwikkelde koreaanse krijgskunst, Deze stijl werd ontwikkeld door grootmeester Myung Jea Nam. Deze beoefende traditioneel hapkido toen hij in contact kwam met een Japanse aikido-beoefenaar, Hirata sensei. Dit contact zorgde voor een uitwisseling van technieken tussen Myung Jae Nam en Hirata. Hoewel de invloeden van hapkido en aikido nog steeds duidelijk zichtbaar zijn, kent hankido daarnaast ook veel unieke aspecten die deze vechtkunst zijn eigen karakter geven.

Hankido

Hankido maakt gebruik van grote bewegingen die zachter en circulair van aard zijn. Hier zijn buikademhaling, concentratie en aanpassingsvermogen belangrijk.

Het Hankido is nog meer gebaseerd op het principe: “Beter 1 techniek in de alle omstandigheden kunnen toepassen dan 1000 technieken, elk voor een andere toepassing”. Belangrijk bij het hankido is dat de bewegingen vloeiend zijn en nooit onderbroken worden. Men maakt gebruik van de kracht en beweging van de tegenstander en gaat die tegen hem gebruiken.

 

Hankido technieken

 

 

In tegenstelling tot veel andere vechtkunsten waarbij heel veel technieken worden geleerd, worden in hankido 12 zelfverdedigingsoefeningen (hosingi) onderwezen. De beoefenaar leert aan de hand van deze oefeningen de juiste principes voor een correcte zelfverdediging. Door het steeds herhalen van een beperkt aantal oefeningen, zal de beoefenaarzich in deze technieken bekwamen en ze leren toepassen in allerhande situaties.

 

De 12 technieken worden opgedeeld in 24 ademhalingsoefeningen, hwansangdobeop genoemd. 

12 Oefeningen voor de uitvoerende partij, cheongibeop (hemel) genaamd.

12 Oefeningen voor de ontvangende partij, jigibeop (aarde) genaamd.

Aan de hand  van deze oefeningen leert de beoefenaar naast een juiste ademhaling ook de juiste houding. Een groot bijkomend voordeel is dat deze oefeningen alleen kunnen worden geoefend.

 

Hankido principes

In hankido worden 3 basistechnieken onderwezen, samdaewolli genoemd. Deze 3 principes worden ondersteund door een 3 tal basisoefeningen. 

De 3 principes zijn deze: won (cirkel), ryu (vloeiendheid) en hwa (harmonie).

 

Cirkel

 

Hankido maakt gebruik van grote circulaire bewegingen die de kracht van de tegenstander afleiden en neutraliseren. 

De basistechniek die bij dit principe hoort wordt jeonhwanbeop genoemd.

 

Vloeiendheid

 Om het 2de principe te illustreren wordt vaak het voorbeeld van water genomen.

Door de bewegingen van je tegenstander niet direct te blokkeren kan je een betere controle uitoefenen.

De basistechniek die bij dit principe hoort wordt Yeongrubeop genoemd.

 

 

Harmonie

 Het 3de principe is een samenspel van de eerste 2. Er ontstaat harmonie tussen de bewegingen van de tegenstander en die van de verdedigende partij.

De basistechniek die bij dit principe hoort wordt shimhwabeop genoemd.

 

 Ho Shin Do Beop

Als we de twaalf technieken uit Hwan Sang Do Beop toepassen op een tegenstander krijgen we realistische zelfverdediging. Het systeem wordt toegepast zoals in Hapkido. Eerst leert men zelfverdediging als men wordt vastgegrepen aan de polsen en kledij. Daarna verdedigt men zich tegen stoten, trappen, mes, korte stok, lange stok, enz…. .

 

 

Men combineert steeds Sam Dae Won Ri met één van de twaalf basistechnieken. Deze twaalf technieken kunnen onderling ook nog gecombineerd worden waardoor het hankidosysteem oneindig is als het wordt toegepast in alle mogenlijke varianten en situaties.