Jangsookwan.be

Hankumdo (한검도) is een Koreaanse zwaardvechtkunst die ontwikkeld is door de in 1999 overleden grootmeester, Myung jea Nam. De technieken van deze vechtkunst zijn gebaseerd op het Koreaanse schrift, hangul.

Hankumdo

Hankumdo is een zwaardkunst die gebruik maakt van het Koreaanse schrift (het Hangul) om snijbewegingen aan te leren.

Hankumdo beoefenaars leren de diverse snij-, steek- en afweertechnieken aan de hand van het Koreaanse alfabet, het hangul. Dit loopt als een rode draad door de technieken van deze unieke zwaardkunst. Aan de hand van dit schrift leert men de basistechnieken om het zwaard als wapen te beheersen. Elke letter van dit alfabet kan worden ‘geschreven’ met een unieke combinatie van technieken. Hangul kent 24 letters, 14 medeklinkers (ja-eum) en 10 klinkers (mo-eum), een hankumdo beoefenaar leert dus ook 24 technieken. Op deze manier worden niet alleen de basis technieken getraind, maar leert men meteen hoe men deze kan combineren. Bij het hanteren van het zwaard mag men geen spierkracht gebruiken. Het gewicht van het zwaard moet het werk doen samen met je energie die je in het zwaard stuurt.

 

De basis van het hankumdo bestaat uit volgende technieken:

Shi kum en Cha kum

Het trekken en wegsteken van het zwaard

 

Bo beop

Stepping

 

Kibonbegi

Basisslagen

 

Nakbeop

valoefeningen

 

De bewegingen in het hankumdo beschrijven met name hoe een zwaard gehanteerd dient te worden als wapen op het slagveld. Een groot verschil met hoe een zwaard gebruikt wordt in bijvoorbeeld in een duel. Dit verschil in benadering zorgt uiteraard ook voor een verschil in uitvoering van de techniek. Waarbij een duel juist het “one- strike, one-kill principe wordt nagestreefd, blijft men in een veldslag juist voortdurend in beweging. Dit resulteerde in een veel vloeiendere vorm van hantering van het zwaard.